Polityka Prywatności

Spełniając zapisy ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) przedstawiamy Państwu nową treść polityki prywatności sklepu.

Paulina Kula Nails jako administrator danych osobowych w rozumieniu RODO gromadzi i przetwarza tylko niezbędne dane klientów oraz dokłada wszelkich starań aby nie trafiły one w niepowołane ręce.
Rejestracja w sklepie wiąże się z podaniem danych osobowych i jest w pełni darmowa oraz dobrowolna. Podanie danych jest kwestią wolnej woli i świadomego wyboru użytkownika, jednoczenie jest konieczne do prawidłowej realizacji zamówienia w odniesieniu do art. 6 ust 1 pkt b
Celem gromadzenia danych przez administratora jest prawidłowa realizacja zamówień, poprawa jakość usług, prowadzenia codziennej korespondencji w sprawach związanych z funkcjonowaniem sklepu, jak również do celów analitycznych.

Każdy klient która przekazuje administratorowi swoje dane osobowe na prawo:
prawo dostępu do treści swoich danych na podstawie art.15
prawo do sprostowania danych na podstawie art.16
prawo do ograniczania przetwarzania na podstawie art. 18
prawo do przeniesienia danych na podstawie art. 20
prawo do sprzeciwu na podstawie art. 21
prawo by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu na podstawie art. 22
prawo do usunięcia danych oraz wycofania zgodny na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 17.
Dane klienta korzystającego z prawa do usunięcia danych zostają usunięte z bazy danych administratora w trybie natychmiastowym, jednak dokumenty dotyczące wcześniejszych transakcji będą przechowywane w archiwum administratora danych do przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku za daną transakcję (art. 70 Ordynacji Podatkowej).

Klient chcący skorzystać z któregokolwiek z swoich praw powinien o tym fakcie poinformować administratora danych droga mailowa kontakt@paulinakulanails.com)

Dane gromadzone przez administratora danych są przechowywane na czas:
5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku za ostatnią transakcję zrealizowaną dla klienta w przypadku gdy transakcje były zawierane;
5 lat licząc od daty ostatniego logowania klienta w przypadku gdy klient wykazuje aktywność w sklepie lecz nie dokonuje transakcji.
26 miesięcy w przypadku dane zbieranych poprzez Google Analytics

Prowadzenie działalności gospodarczej opartej na sprzedaży za pomocą stron internetowych wiąże się z przekazywaniem niektórych danych osobowych podmiotom zewnętrznym. Firma Paulina Kula Nails korzysta z usług, a tym samym przekazuje niektóre dane takim podmiotom jak:
Google Analytics – dane przekazywane do celów analitycznych
PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań – usługa szybkich płatności Przelewy24

Sklep internetowy korzysta również z plików cookies które są wykorzystywane w celu:
dostosowania zawartości stron www do preferencji użytkownika oraz optymalizacji procesu korzystania ze stron internetowych ;
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia lepsze dostosowanie strony do potrzeb użytkowników:;
utrzymywanie sesji użytkownika serwisu internetowego, dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
Zasady bezpieczeństwa danych osobowych:
sklep internetowy stosują szyfrowaną transmisję danych, dzięki czemu dane użytkownika przesyłane między jego komputerem a sklepem są zabezpieczone certyfikatem SSL;
dane są przechowywane na bezpiecznych serwerach i komputerach.