F.A.Q

Regulamin

NAIL SHOW MISTRZOSTWA
STYLIZACJI PAZNOKCI 2021

KONKURENCJA: FANTASY FRENCH

Organizatorem NAIL SHOW MISTRZOSTWA STYLIZACJI PAZNOKCI jest Paulina Kula i salon Nails Team w Dębnie.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkurencji, jeśli w danej konkurencji i dywizji nie zostaną zarejestrowane minimum 4 prace.

 • I. ZASADY PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

  Uczestnikiem NAIL SHOW MISTRZOSTWA STYLIZACJI PAZNOKCI 2021 może być osoba, która ukończyła 18 r.ż oraz dokonała rejestracji online i uiściła właściwą opłatę.
  Rejestracja online rozpoczyna się w dniu …
  Rejestracji należy dokonać na stronie www.paulinakulanails.com
  Rejestracja jest ważna po dokonaniu opłaty.

 • II. OPŁATY:

  Fantasy French to konkurencja techniczno-artystyczna z podziałem na dywizje:

  Dywizja I Junior – osoby startujące w mistrzostwach po raz pierwszy oraz osoby, które startowały już w jakichkolwiek mistrzostwach, ale nie zajęły żadnego miejsca na podium
  Koszt – 90 zł
  Dywizja II Master – osoby, które startowały w mistrzostwach i zajęły 2 lub 3 miejsce
  Koszt – 100 zł
  Dywizja III Weteran – osoby, które startowały w mistrzostwach i zajęły 1 miejsce
  Koszt – 110 zł

 • III. TERMIN NADSYŁANIA PRAC ORAZ OGŁOSZENIE WYNIKÓW:

  Wszystkie zdjęcia prac muszą dotrzeć do organizatora najpóźniej do dnia 30.05.2021 do godz. 23:59.

  Prace dostarczone po upływie wyznaczonego terminu nie biorą udziału w rozgrywkach i nie zostaną poddane ocenie.

  Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 03.07.2021 o godz. 20:00

 • IV. NAGRODY

  · Uczestnik za zajęcie 1, 2 lub 3 miejsca w swojej dywizji, otrzyma puchar oraz nagrody ufundowane przez sponsorów.

  · Tytuł TOP MASTER NAIL SHOW 2021 otrzyma uczestnik z największą liczbą punktów w całych Mistrzostwach. Udział we wszystkich konkurencjach zwiększa szansę na wygraną.
  TOP MASTER otrzyma puchar, nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł ufundowaną przez Organizatora oraz nagrodę niespodziankę od sponsora.

 • V. CEL KONKURENCJI

  1. Zadaniem uczestnika jest wykonanie stylizacji Fantasy French na jednej dłoni.
  2. Wybór techniki pracy (żel, akryl, polygel) należy do stylisty; dozwolona jest technika łączona, tzw. combo.
  3. Stylista wykonuje pracę na formie. Do stylisty należy wybór w jakim kształcie
  i długości będzie jego fantasy french, jednak kształt i długość paznokci muszą być proporcjonalne wglądem przedłużonego łożyska, dobrane do dłoni modelki i jej naturalnej płytki paznokcia.
  4. Na powierzchni łożyska pokrytego produktem typu cover nie powinny znajdować się elementy zdobienia: brokaty, kryształy, cekiny, itp. Cover powinien pozostać czysty.
  5. Dozwolone produkty: brokat, kryształy, paint gel, kolorowe lakiery hybrydowe
  i inne elementy ozdobne.
  6. Fantasy french powinien być oryginalny, nie może być kopią innej pracy.
  7. Stylizacja ma być przedstawiona w formie POSTERA.
  POSTER (Plakat) – graficzne przedstawienie prezentacji. W Nail Show POSTER to zdjęcie wykonanej stylizacji paznokci przygotowane według następujących wytycznych:
  a) POSTER nie może być zdjęciem stylizacji z innych mistrzostw.
  b) Dłoń ze stylizacją musi zajmować około 70% fotografii.
  c) Uczestnik do oceny przesyła POSTER oraz zdjęcia pomocnicze.
  d) Na POSTERZE dłoń z wystylizowanymi paznokciami musi być przedstawiona na tle odpowiadającym stylizacji, natomiast zdjęcia pomocnicze muszą być wykonane na białym tle.
  e) POSTER musi być przesłany w formacie elektronicznym (JPG).
  f) Rozmiar POSTERA w formie elektronicznej musi wynosić 29,7 x 21 cm przy minimalnej rozdzielczości 300 dpi na cal (jakość obrazu); w pikselach – 3508 x 2480 px.
  g) Zabroniona jest jakakolwiek obróbka zdjęć w programach graficznych w celu poprawienia stylizacji.
  h) Wymogi zdjęć pomocniczych:

  · Zdjęcie nr 1 – Z góry – dłoń leży na płasko, widoczne 4 paznokcie (bez kciuka), bez śladu oliwki (zdj. 1)
  · Zdjęcie nr 2 – Z dołu – widoczne 4 paznokcie (bez kciuka), przedłużenie paznokci widoczne od dołu (zdj. 2)
  · Zdjęcie nr 3 – widoczne boczne krawędzie czterech paznokci z lewej strony (bez kciuka) z odpowiednim ułożeniem dłoni (patrz zdj. 3)
  · Zdjęcie nr4 – widoczne boczne krawędzie czterech paznokci z prawej strony (bez kciuka) z odpowiednim ułożeniem dłoni (patrz zdj. 4)
  · Zdjęcie nr 5 – zdjęcie kciuka położonego na płasko (zdj. 5)
  · Zdjęcie nr 6 – zdjęcie kciuka od dołu (zdj. 6)
  · Zdjęcie nr 7 – widoczne boczne krawędzie kciuka z lewej strony (zdj. 7)
  · Zdjęcie nr 8 – widoczne boczne krawędzie kciuka z prawej strony (zdj. 8)

  WAŻNE!
  Uczestnik przesyła zdjęcia wszystkich swoich prac w jednym e-mailu, w którego tytule należy wpisać imię i nazwisko uczestnika oraz dywizję. Każda konkurencja powinna być w osobnym folderze podpisanym imieniem i nazwiskiem, dywizją oraz nazwą konkurencji. Całość powinna być skompresowana w jeden folder zip.

 • VI. KRYTERIA OCENIANIA

  Maksymalna
  ilość punktów
  CechaOpis
  5Kształt paznokciWszystkie paznokcie muszą mieć taki sam kształt
  5Długość paznokciPaznokcie powinny być proporcjonalne względem siebie
  10Krawędzie boczneLewa i prawa strona muszą być symetryczne względem siebie
  5ApeksPowinien znajdować się na jednej wysokości i na tej samej odległości od wału około paznokciowego na każdym z paznokci
  5Powierzchnia płytkiPowinna być gładka, jednolita, bez pęcherzyków powietrza, zarysowań
  5Ogólne wrażenieDługość i kształt paznokci musi być dobrany do dłoni modelki; manicure czysty (bez urazów na dłoniach, odstających skórek)
  5Strefa skórek
  (manicure)
  Skórki nie mogą być zalane produktem, nie mogą być natłuszczone oliwką, muszą być w dobrej kondycji
  5FantazyjnośćStylizacja musi być nowatorska, autorska; nie może być kopią innych prac; powinna przykuwać wzrok
  5Linia uśmiechuGłębokość wąsa umieszczona na tej samej wysokości; uśmiechy proporcjonalne względem długości

  1. Maksymalna ilość punktów możliwa do zdobycia od jednego jurora to: 50.
  2. Wszyscy jurorzy oceniają według tych samych kryteriów. W konkurencji FANTASY FRENCH, której dotyczy niniejszy regulamin, oceniać będzie
  5 jurorów oraz juror fotograf, który wykluczy ewentualną obróbkę zdjęcia.
  3. Maksymalna ilość punktów do zdobycia w tej kategorii to: 250.
  4. Organizator nie wyklucza osoby, która wykonała stylizację niezgodną
  z tematem. Takiemu uczestnikowi przyznawane są punkty ujemne (-5 punktów) przez każdego z jurorów.
  5. Ocena sędziów jest ostateczna i nie ulega zmianie.
  6. Organizator nie bierze odpowiedzialności za niedoczytanie i/lub niezrozumienie regulaminu oraz tematów konkurencji.
  7. Organizator zastrzega sobie prawo do upubliczniania zdjęć otrzymanych od uczestników.
  8. Uczestnik do chwili ogłoszenia wyników nie może upubliczniać zdjęć w social mediach, gazetach, itp.
  9. Uczestnik nie ma prawa kontaktować się z żadnym z jurorów do czasu ogłoszenia wyników.
  10. Uczestnik rejestrując się na Mistrzostwa automatycznie akceptuje regulamin
  i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą
  o Ochronie Danych Osobowych ( Dz.U. Nr.133 pozycja 883) oraz oświadcza,
  że jest osobą pełnoletnią. Osoby niepełnoletnie nie mogą wziąć udziału
  w mistrzostwach.
  11. Uczestnik akceptując regulamin wyraża zgodę na wykorzystanie wykonanej pracy wraz z wizerunkiem modelki w celach dokumentacyjnych, promocyjnych
  i marketingowych przez Organizatora Nail Show.
  12. Zawodnik oświadcza, że zapoznał się z informacją Organizatora o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich

  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku na warunkach i zasadach określonych w przedstawionej informacji.

Nail Show

Najciekawsze
Wydarzenie 2021

Nail Show to Mistrzostwa Stylizacji Paznokci o zasięgu międzynarodowym. Doborowe Jury z Polski i zagranicy wyłoni laureatów 10 konkurencji oraz przyzna tytuł TOP MASTER NAIL SHOW 2021 dla najlepszego stylisty.

Założycielka

Paulina Kula – wieloletni instruktor stylizacji paznokci z licznymi sukcesami na swoim koncie.

Read More

3 Dywizje

Uczestnicy Nail Show są przypisywani do 3 dywizji: Junior, Master i Weteran.

Read More

Mistrzostwa Online

Wygodna forma online, umożliwia udział każdemu.

Read More